Projekt sterilizacije mačaka „Uhvati, steriliziraj, vrati“ provodi se u cijelome svijetu i pokazao se kao najjeftinije, najhumanije i najučinkovitije rješenje kontroliranog razmnožavanja mačaka (TNR, eng. trap – neuter – release) te se sprječava i širenje zaraznih bolesti među mačkama i ostalim životinjama.

Prema statističkim podacima (izvor PETA, People for Ethical Treatment of Animals) od jedne nesterilizirane mačke i njezinog potomstva, unutar 7 godina potekne 420.000 mačića.

Cilj projekta je; što više steriliziranih mačaka kako bi se smajio broj napuštenih, slobodno živućih i bolesnih mačaka na našim ulicama na najhumaniji način, promoviranje zaštite i prava životinja i razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti životinja, te skretanje pažnje od strane nadležnih tijela pri državnim upravama i lokalnim samoupravama propisano zakonima.

Metoda se sastoji u hvatanju mačaka, kastriranju/steriliziranju te vraćanju na isto mjesto gdje su uzete. Mačke se zadržavaju samo u slučajevima da je uhvaćena pitoma macka koja se može udomiti,  ako ima mjesta za smještaj za dodatnu socijalizaciju do udomljenja. Slobodno živuće mačke su u pravilu divlje i poludivlje, nisu socijalizirane, ne mogu se udomljavati, pa stoga nitko nema pravo po svim zakonima o zaštiti životinja i pravilnicima ukloniti iz njihova staništa, zlostavljati ili usmrtiti.

Unatoč povećanju broja mačaka, zahvaljujući programu kastracija i sterilizacija, broj mačaka je održan stabilnim, a broj eutanazija i pritužbi stanovništva se smanjio. Kako bi se spriječilo hvatanje istih mačaka više puta, mačkama je moguće zarezati uho na način propisan zakonom. Konačno, kako bi se kontroliralo zdravlje i brojnost mačjih staništa/kolonija, potrebna su organizirana hranilišta o kojima skrbe sami gradovi ili skloništa s kojima isti imaju ugovore ili građani koji vole životinje i te iste hrane.

Hvatanje mačaka je često teško uhvatiti jer su divlje. Humani način hvatanja je u klopke s mamcima za hranu, prebacivanje u transportere do veterinarske ambulante u kojoj će biti izvršeni operativni zahvati i  čišćenje od endo i egzo parazita te eventualna zdravstvena skrb ako je potrebno.

Kastracija ili sterilizacija je operativno uklanjanje spolnih organa – kod ženke jajnika, jajovoda i maternice, kod mužjaka uklanjanje testisa. To je posve bezbolna operacija koja se izvodi pod anestezijom kada mačka duboko spava, te životinja već nekoliko sati nakon operacije može sve samostalno obavljati. Obično se mačka lovi dan prije sterilizacije, kako bi bila natašte.

Postoperativna njega mačaka obuhvaća monitoring zacijeljivanja rane odnosno šava, preventivni antibiotik, hrana, voda i određeno mjesto odnosno veći kavez sa ležajem i wc-om gdje će boraviti slijedećih 7-10 dana, do povratka u svoje stanište. Nakon oporavka, mačka se vraća na stanište s kojeg je uzeta, a na njemu se organizira daljnji monitoring sa zdravstvenog stajališta, hranjenje mačaka i kontrola staništa zbog eventualne pojave novih nesteriliziranih maca.

Potreban je velik oprez i iskustvo kad se love slobodnoživuće i divlje mačke! Cilj je sterilizirati mačkusa što manje stresa i da ljudi ne nastradaju. Uvijek treba imati na umu da problemi mogu nastati kod lova, prebacivanja mačke iz lovke u transporter, te prilikom sedacije kod veterinara ili na oporavku.

Ne preporučamo da sami lovite slobodnoživuće mačke ako nemate iskustva, radije se javite nama u inbox na Facebook-u ili e-mail-om  pa ćemo Vam pokušati pomoći.

NIKADA NE DISLOCIRAJTE MAČKE SA NJIHOVOG STANIŠTA!

KAKO POMOĆI?

Kao što već vjerojatno znate, Udruga se financira Vašim donacijama, donacijama pojedinaca koji su voljni odvojiti svoj novac za ničije životinje. Puno nam također znači donirana, hrana, pijesak, zdjelice, transporteri, kavezi, deke, ručnici, pasta ili tablete za gliste i trakavice, tretmani protiv buha i sl. Novčane donacije za plaćanje veterinarskih troškova liječenja i operacija su također su poželjne.

Udruga se susreće sa velikim problemima, a oni su i problemi cijelog Grada i Županije. Tražimo mnogo razumijevanja i podršku za naš doprinos zajednici od nadležnih institucija, ali i svake obitelji i pojedinca.

Enhanced by Zemanta